Шведски компании оценяват положително потенциала за развитие на своя бизнес в България