Шумен се обединява „Заедно за природата“ за трета поредна година