Ще се изплащат парични обезщетения на българите, работещи в чужбина