Shelly Group подписа стратегическо партньорство със световния мобилен оператор Vodafone