Shell с впечатляващи годишни резултати от продажби на храни и напитки