Shell България сред създателите на първата българска Харта за многообразието