Shell България насърчава добрите практики за контрол на скоростта на пътя