Сериозно съвпадение на приоритетите на АОБР с позицията на Президента на РБ за развитието на българската икономика