Семинарът за GDPR в Русе ще завърши с продължителна дискусия