Семинар за развитие на клъстери и насърчаване на износа по примера на Белгия