Семинар: „Маркиране на стоките с баркод. Общо представяне на системата GS1“