Селското стопанство е в подем, показва „Агра 2014”