Секторите на печата и рекламата се събират на изложение COPIS