Сделка на Lion’s Head с Deloitte е сред най-мащабните договори за наем на пазара за офисни площи в Букурещ