Сделка или не? Участникът Мартин Гергов ще спечели ли 100 000 лева!