Schneider Electric търси бъдещи служители на кариерния форум на Техническия университет в Пловдив