Schneider Electric постигна най-високия си резултат в Индекса за равенство между половете на Bloomberg за 2023 г.