Schneider Electric обявява второ издание на годишната си стажантска програма – Be smart. Start!