Schneider Electric кани медиите, бизнеса и академичната общност на новото издание на South-East Europe Innovation Talk