Schneider Electric инвестира в производителност и устойчивост на свои предприятия в Европа