Schneider Electric финализира придобиването на EcoAct