Schneider Electric e отличена със световна награда за иновации за 2017 г.