Съвременните технологии развиват интелигентните компании, но изискват фундаментална промяна в лидерството, според Accenture Technology Vision 2018