Съветът за глобални технологии и бизнес услуги стартира поредица от глобални събития за развитието на индустрията