Съветът по иновации при БТПП ще връчи награди на победителите в Петия конкурс за иновации