Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса