Съветът на жените в бизнеса в България организира конференция за жените лидери и успешните бизнес практики в условията на COVID-19