Sanofi отчита стабилни финансови резултати в България и по света, компанията получи признанието "Най-добър работодател в глобален мащаб"