Samsung Electronics Air Conditioner Europe започва 2018 г. с първата си търговска конференция в Берлин