Самоучастието в кредита – задължително или желателно условие