Само един на всеки 14 ученици в гимназията смята, че има висока финансова грамотност