СТУДЕНТИ ОТ СУ И УЧЕНИЦИ ОТ УВЕКИНД СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ПЪРВИЯ СТУДЕНТСКИ „ХАКАТОМ”