СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК: ОТЧИТАМЕ ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНА И ДИНАМИЧНА ЗА НАС 2015 Г. СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН РЪСТ НА АКТИВИТЕ И СИЛНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ