СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК Е НАЙ-АКТИВНИЯТ УЧАСТНИК НА ПАЗАРА НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ЗА КЛИЕНТИ ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА