СИСТЕМАТА НА КОКА-КОЛА В БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИРА 131 МИЛИОНА ЛЕВА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС НА ГОДИНА