SHELL с първи стъпки в изграждането на мрежа за зареждане на електромобили в ЦИЕ