SHELL ОСИГУРЯВА 1000 ОБЯДА ЗА МЕДИЦИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ