SHELL БЪЛГАРИЯ СРЕД СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ХАРТА ЗА МНОГООБРАЗИЕТО