SDI ОТНОВО ОГЛАВЯВА КЛАСАЦИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ В БЪЛГАРИЯ