СЪЗДАДОХА СТЪКЛОТО С НАЙ-НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК В СВЕТА