С поредица от срещи продължава работното посещение на председателя на БТПП в Норвегия