С Решение на Министерски съвет от днес бяха признати пет работодателски и две синдикални организации за национално представителни