Руската компания Uranium One Holding N.V. ще разработва находище на литий в Аржентина