Русия и Руанда ще строят Център за ядрена наука и технологии