Родни производители подслаждат 30 държави в цял свят