Рисковете за Турция и цяла Азия в ИТ сектора остават високи