Риск конференцията на Кофас е посветена на дигитализацията на процесите и изкуствения интелект