Резултати от томбола след анкетно проучване за приложение на стандартите GS1 2013