„Респонса Превент: “Безопасността при работа с опасни вещества е много повече от личен въпрос”