Рекордно високи финансови резултати на Orbis Hotel Group за първата половина на 2016 г.